Oncoreflex

1.Massage als ondersteuning

Alle fases die een patiënt met kanker doorgáát, kunnen we met massages heel goed ondersteunen. Cliënten die nog behandelingen tegen kanker ondergaan moeten worden gemasseerd door therapeuten die daarin gespecialiseerd zijn. Een oncoreflextherapeut.

De massage kan het genezingsproces ondersteunen. Het is heel belangrijk dat de therapeut die deze patiënten behandelt voorzichtig, oplettend en gevoelig is en niet pluis situaties kan herkennen.

2.Massage een populaire vorm van complementaire therapie

Dit is reguliere gezondheidszorg in combinatie met de natuurlijke gezondheidszorg.  De natuurlijke gezondheidszorg richt zich hierbij met name op het voorkomen of verminderen van de bijwerkingen en het verhogen van de kwaliteit van leven.

De doorsnee behandeling bij kanker is toxisch, en met nogal wat bijwerkingen. De patiënten horen van kuren die detoxen (ontgiften), immuunsysteem ondersteunen of op andere manier ondersteunen in het gevecht tegen kanker. Het is heel belangrijk om deze complementaire kuren af te stemmen op het reguliere proces, omdat ze elkaar anders tegen kunnen werken. 

 

3.Massage  bij kanker

Massage is een heel oude kunst en communicatie vorm. Aanraking is een essentiële levensvoorwaarde, het is de vitale basisvorm van communicatie en effectiever dan woorden.. Aandacht en aanraking hebben een helende werking op de ziel.

Bij oncoreflex wordt ingegaan op de behoefte van de individuele persoon. Door de massage wordt het lichaam gevraagd de opgeslagen spanning in weefsels en spieren los te laten. Door liefdevolle aandacht, de juiste intentie en de juiste kennis van massagetechnieken te beheersen creëeren we als therapeut veiligheid en ontspanning waardoor blokkades worden opgeheven en de energie weer vrij kan stromen.

 

4.Massage is even lekker uzelf verwennen

Een massage mag geen extra inspanning vragen van het lichaam van de cliënt. Daarom is het heel belangrijk de massage zo af te stemmen dat het geen overbelasting is. De massage heeft effect op de gehele persoon, lichaam en ziel. Als massage de geest tot rust brengt, het gevoel van liefde en acceptatie verhoogt en stress verlagend is dan zorgt het hierdoor dat het immuunsysteem verbetert en het zelfgenezend mechanisme wordt versterkt. Angst verkrampt, kost veel energie, het zorgt dat geest onrustig en constant alert is.

In de opleiding die wij gevolgd hebben, worden de verschillende aspecten van de ziekte kanker  bekeken. Zowel de Reguliere geneeskunde, de natuurgeneeskundige als van de chinese geneeskundige visie.

Ik wil er wel op wijzen dat van deze massages alleen de bedoeling is om de cliënten tijdens het reguliere proces wat ze doormaken te ondersteunen. Wij behandelen niet. Wij masseren alleen, behandelen doet de arts. 

 

5.Wanneer kan men gebruik maken van oncoreflex:

*Om misselijkheid te verminderen of voorkomen    * Bloedarmoede

* Om rust te krijgen in het hoofd                              * Haaruitval

* Ontspanning in gehele lichaam                            * Obstipatie

* Om te ontgiften zgn. Detox                                  * Neuropathie (gevoelloosheid)

* Emotionele  stress  (emotionele stabiliteit)          * Vermoeidheid 

* Energie opbouwende massage                          * Oedeem (indien chronisch, wordt 

* Pijnlijke delen op lichaam door chemo                  doorgestuurd)

*Hand/voet syndroom                                                                                                               

Dit zijn de meest voorkomende klachten. Er zijn er nog veel meer, en ook combinaties zijn mogelijk. Overleg met oncoloog of oncoverpleegkundige is prima. Verwijzing is niet noodzakelijk. Patiënten kunnen van onze massages gebruik maken en verbetering verwachten zelfs als ze 2 jaar geleden laatste chemo hebben gehad. Ook mensen met bestraling zullen hier baat hebben!

Ook mensen die geen aanraking aan voeten kunnen verdragen zijn welkom. Speciaal hiervoor zijn technieken ontwikkeld waardoor dit na enige tijd toch mogelijk is.