Privacy voorwaarden

Een cliënt heeft te allen tijde inzage in zijn/haar dossier

De cliënt dient toestemming te geven voor vastleggen van medische gegevens

De cliënt kan ten alle tijden zijn dossier meenemen naar andere hulpverlener, maar moet hiervoor wel het formulier: overdracht persoonsgegevens invullen en tekenen.

Indien ik een cliënt doorverwijs, krijgt de cliënt zelf het dossier overhandigd en moet dan tekenen op het ontvangstformulier : overdracht persoonlijke gegevens waarin staat dat hij/zij vanaf bepaalde datum en tijdstip zelf verantwoordelijk is voor verlies of diefstal van de persoonsgegevens.

De volgende persoonsgegevens worden door mij vastgelegd:

Naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, tel.nr , e-mail adres,

Huisarts, Zorgverzekeraar en polisnr.*

Bij minderjarige wordt ook van beide ouders de  persoonsgegevens  genoteerd.

Er zijn geen derden die inzage hebben in de gegevens van mijn cliënten.

Mijn praktijk is een eenmanszaak en heb geen collega met wie de gegevens worden gedeeld.

Uitwisseling van informatie is mondeling in vorm van casus (intervisie) en gebeurd uitsluitend anoniem.

Een cliënt bepaald zelf de tijd die tussen de behandelingen ligt. Ik geef hierover wel advies.

Alle gegevens die ze van mij krijgen, zijn adviserend. Ze zijn aanvulling op wat cliënt dagelijks doet of eet en is nooit i.p.v. andere voeding, om te zorgen dat geen/ nog meer  te korten ontstaan.

Cliënt bepaald zelf wat hij met deze informatie doet.

Ik werk niet met een database, laptop komt niet in contact met internet.

De gegevens worden 20 jaar bewaard.